View for: USA Market | View for: Romania Market | View for: India Market | View for: S. Africa Market


Политика за поверителност
“ПейБайФейс България” ЕООД, ЕИК 206655616, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Сан Стефано“ № 22, вход Учебен център на комплекс Сан Стефано Плаза, ет. 2 (“Paybyface”) и всички нейни дъщерни дружества (включва всички дъщерни дружества по света) се ангажират да защитават и уважават вашата информация, която ще бъде предоставена от вас чрез попълване на формулярите на нашия сайт. Th Политиката за поверителност очертава начина, по който събираме, съхраняваме, използваме и защитаваме Вашата информация, и е изготвена, за да гарантира, че Вашата поверителност е защитена и гарантирана. Можете да бъдете сигурни, че ще използваме вашата лична информация само в съответствие с тази Политика за поверителност. Моля, прочетете и разберете внимателно, че Политиката за поверителност на Paybyface е, за да се запознаете с нашите възгледи и практики по отношение на Вашите лични данни и за това как ги използваме.
С настоящото потвърждавате, че приемате тази Политика за поверителност, когато се регистрирате, получавате достъп или използвате нашите продукти, услуги, съдържание, характеристики, технологии или функции, предлагани на нашия уебсайт и всички свързани сайтове, приложения и услуги (наричани общо “Услуги на Paybyface”).
Предоставяйки ни своята информация, вие изрично се съгласявате да обработваме вашата информация в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност.
Неизчерпателен списък на информацията, която трябва да предоставите по време на регистрацията си на нашия уебсайт и приложения и при абониране за различните ни услуги:
• Име
• Наименование
• Информация за контакт, включително имейл адрес.
• Биометрични данни.
• Бизнес информация.
• демографска информация като пощенски кодове, предпочитания и интереси.
• Всякаква друга информация, свързана с процеса на кандидатстване.
Защо събираме вашата информация?
1. Персонализиране на потребителския опит:
Използваме вашата информация, за да ви предоставяме и подобряваме нашите Услуги. Можем да използваме Вашата информация, за да разберем как нашите потребители като група използват услугите и ресурсите, предоставени на нашия Уебсайт.
2. Преустройство на обслужването на клиенти:
Вашата информация ни помага да предоставим ефективен отговор на вашите заявки за обслужване на клиенти, запитвания и нужди от поддръжка.
3. За да обработим вашата кандидатура:
Използваме събраната от вас информация, за да разпознаем естеството и профила на вашия бизнес и съответно да приемем или отхвърлим вашата кандидатура.
4. За маркетингови цели:
Можем да използваме вашата информация за рекламиране на нашите продукти и услуги, както и за промоционални дейности за нашите нови продукти и функции, специални оферти.
5. Периодични комуникации:
Използваме предоставената от вас електронна поща/номер за контакт/адрес, за да изпращаме информация и актуализации, свързани с нашия сайт и нашите услуги, както и да отговаряме на вашите запитвания и/или други искания. Ако потребителят реши да се включи в нашия пощенски списък, той ще получава имейли, които може да включват новини, актуализации, информация за свързани продукти или услуги на Paybyface и др.
Съхранение на данни и достъп до тях
Данните, които събираме от вас, се съхраняват в сървърите на нашата система и се третират при изключителна поверителност. Личната ви информация ще бъде използвана само от нас за всички бизнес транзакции, които изискват вашата информация за осъществяване на транзакциите.
Разкриване на вашата информация
Можем да разкрием вашата лична информация на някое от нашите дъщерни дружества.
За по-нататъшното разрастване на Paybyface можем да придобием всеки бизнес или актив. В такъв случай може да разкрием Вашите лични данни на потенциалния купувач на такъв бизнес или активи.
Възможно е да прехвърлим колективната информация за вас, включително лична информация, през границите и/или от вашата държава и/или юрисдикция в други държави и/или юрисдикции по света. Възможно е да прехвърлим информация, включително, но не само лична информация, в държава и/или юрисдикция, която няма подобни закони за защита на данните като Вашата юрисдикция.
Ако сме задължени или отговорни да разкрием или споделим вашите лични данни, за да спазим правно задължение или за да наложим или приложим нашите условия за ползване и други споразумения; или за да защитим правата, собствеността или безопасността на нас, нашите клиенти или други лица. В случай че Paybyface или негови дъщерни дружества бъдат придобити от трета страна, в такъв случай притежаваната от тях информация за техните клиенти ще бъде един от прехвърлените активи. Това включва и обмен на информация с други дружества и организации за целите на защитата от измами и намаляване на кредитния риск.
Paybyface може да позволи на приложение на трета страна да получи достъп до вашата информация в случаите, когато възникне необходимост от проверка на вашите данни и други цели за валидиране. Paybyface гарантира, че процесите на проверка, използвани от приложенията на трети страни, ще спомогнат за предпазване на сметката ви от измами или пране на пари.

Сигурност и запазване:
Paybyface осъзнава отговорността си да пази поверителна и сигурна по всяко време всяка информация, която Paybyface получава във връзка с дадена транзакция. Paybyface разполага с всички необходими електронни и физически процедури, за да запази вашата информация в безопасност, за да предотврати всякакъв неоторизиран достъп. Когато влизате в акаунта си в Paybyface, цялата интернет комуникация е защитена с помощта на технологията Secure Socket Layer (SSL) с ______________-битова сигурност на криптирането. От съображения за собствена безопасност, моля, не споделяйте с никого данните си за вход в Paybyface.
Независимо от всичко, което се съдържа в тази Политика или другаде, доколкото това е допустимо съгласно приложимите закони, Paybyface не носи отговорност за каквато и да е повреда, загуба или злоупотреба с Вашата Нелична информация/Лична информация/Сензитивна лична информация, ако такава повреда, загуба или злоупотреба е причинена от форсмажорно събитие (както е определено по-долу).
Случай на непреодолима сила означава всяко събитие, което е извън разумния контрол на Paybyface и включва, без да се ограничава до пожар, саботаж, наводнение, експлозия, стачки, граждански вълнения, божии действия или индустриални действия от всякакъв вид, бунтове, въстания, война, действия на правителството, епидемия, компютърно хакерство, неоторизиран достъп до компютър, компютърни сривове, компютърна система или компютърна мрежа, нарушаване на сигурността и криптирането (при условие че са извън разумния контрол на Paybyface), прекъсване на електрозахранването или електроснабдяването или липса на адекватно електрозахранване или електроснабдяване.

Интернет бисквитки
Бисквитките са текстови файлове, използвани от браузъра на компютъра ви, които съхраняват данни за сесията на посетителя. Сами по себе си бисквитките не идентифицират отделния потребител. Бисквитките се използват често в интернет и не вредят на вашата система.
Бисквитките се използват главно за измерване на уеб трафика, за водене на регистри и за да ви информират, когато трябва да посетите даден сайт. Но бисквитките ни защитават, като не позволяват достъп до друга информация, освен тази, която сте решили да споделите с нас.
Бисквитките ни помагат да анализираме данни, които да използваме за подобряване на нашия уебсайт, за да ви осигурим по-добро потребителско изживяване. Потребителите имат възможност да приемат или да откажат бисквитките. Моля, имайте предвид, че ако изберете да откажете, няма да можете да се възползвате напълно от ползването на уебсайта, ако изберете да откажете.
Когато се регистрирате на нашия уебсайт, ще бъде записана информация за вашия компютър, включително, когато е възможно, IP адрес, операционна система и тип браузър за системно администриране. Възможно е да събираме същата информация по електронна поща или по друг начин на комуникация. Това са статистически данни за действията и моделите на сърфиране на нашите потребители и не идентифицират никое лице и са необходими за по-точно отчитане и подобряване на услугите.
Уебсайтове на трети страни
Потребителите могат да намерят реклами или друго съдържание на нашия Сайт, което съдържа връзки към сайтове и услуги на наши партньори, доставчици, рекламодатели, спонсори, лицензодатели и други трети страни. Paybyface не контролира съдържанието или връзките, които се появяват на тези сайтове, и не носи отговорност за практиките, използвани от тези сайтове.
Преглеждането и взаимодействието на всеки друг уебсайт, включително уебсайтове, които имат връзка към нашия Сайт, е предмет на собствените условия и политики на този уебсайт. Paybyface не гарантира защитата и поверителността на информацията, която може да предоставите на такива уебсайтове.
Актуализиране на Вашата информация
Ако е необходимо да промените личната или професионалната си информация (като име, адрес или телефонен номер), трябва да актуализирате данните си, като се свържете с Paybyface на нашата страница за контакти.
За да се избегнат неудобства за всички, Paybyface настоятелно препоръчва цялата информация да бъде актуална и вярна. Paybyface ще бъде освободен от всякаква отговорност в редките случаи, когато могат да възникнат загуби от неактуализиране на вашата информация.
Юрисдикция:
Настоящата Политика за поверителност се урежда и тълкува в съответствие със законите на Република Индия и всички спорове, произтичащи от или във връзка с тази Политика за поверителност, са подсъдни на съдилищата в Мумбай, Индия.
Обезщетение:
Вие ще обезщетите и ще предпазите Paybyface, неговите служители, директори, изпълнители или агенти, както и всички трети страни, които разчитат на предоставената от Вас информация, от всякакви загуби, включително всички искове, щети, задължения, недостатъци, оценки, лихви, награди, споразумения, санкции, глоби, разходи или разноски, претърпени, възникнали, понесени от или наложени на нас, в резултат на, произтичащи от, по отношение на, във връзка с или поради нарушаване или неизпълнение на който и да е от сроковете, условията, декларациите, гаранциите или заветите, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност от Ваша страна.
Други уебсайтове и услуги
Не носим отговорност за практиките, прилагани от уебсайтове или услуги, свързани с или от нашата Услуга, включително за информацията или съдържанието, което се съдържа в тях. Моля, не забравяйте, че нашата Политика за поверителност не се прилага за тези уебсайтове или услуги на трети страни, когато използвате връзка, за да преминете от нашата Услуга към друг уебсайт или услуга.
Правилата и политиките на трети страни ще бъдат приложими, Ако разглеждате и взаимодействате с уебсайт или услуга на трета страна, включително тези, които имат връзка към нашия уебсайт. Освен това се съгласявате, че ние не сме отговорни и нямаме контрол върху уебсайтовете/услугите на трети страни, които упълномощавате за достъп до Вашето Потребителско съдържание. На свой риск можете да използвате уебсайт или услуга на трета страна и да им разрешите достъп до Вашето Потребителско съдържание.
Права на клиента:
Ние признаваме и се съгласяваме с правото на физическото лице да получи достъп до своите Лични данни. Ще предоставим на физическото лице достъп до неговите Лични данни по-нататък ще предоставим на физическото лице възможност да коригира, измени или изтрие неточна информация, освен когато тежестта или разходите за предоставяне на достъп биха били непропорционални на рисковете за неприкосновеността на личния живот на физическото лице или когато биха били нарушени правата на лица, различни от физическото лице. Лицата могат да се свържат с нашия служител по защита на личните данни по електронна поща, за да поискат достъп. Информацията за контакт може да бъде намерена по-долу.
Подаване на жалби:
Свържете се: +359 884 544 551
Ако проблемът/запитването ви остане неразрешен, можете да се обърнете към нашия служител по жалбите/нодалния служител. Подробностите за служителя по жалбите/координационния служител са посочени по-долу:
For ПейБайФейс България:
• Име за контакт: Димитър Коев
• Имейл: dimitar@paybyface.io
• Aдрес- София 1113, бул.Драган Цанков 23 А, ет.6.
• Работно време: 9:00-19:00 ч.
Paybyface си запазва правото да променя тази политика по всяко време по своя преценка и съответно да актуализира тази страница. . Изменената версия ще влезе в сила в момента, в който я публикуваме на тази страница. Моля, проверявайте периодично тази страница, за да се уверите, че сте доволни от промените.